1. Çembere dışındaki bir P noktasından iki tane teğet çizilirse bu uzunluklar birbirine eşittir.

[PA ve [PB teğet |PA| = |PB| şeklindedir.

2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere sonsuz sayıda kesen çizilir.

Bu kesenler arasındaki bağıntı;
P, çemberin dışındaki bir nokta olduğuna göre
|PA|.|PB| = |PD|.|PE|.|PF| = ....

3. Noktanın çembere göre kuvveti alındığında;
A, teğet noktası olmak üzere

|PA|2 = |PB|.|PC| = |PD|.|PE| şeklindedir.

4. Çemberin içindeki bir P noktasında sonsuz sayıda kiriş çizilir. P noktasının bu kirişlerden ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımı eşittir.
|PA|.|PE| = |PF|.|PC|.|PH| = |PD|.|PK| = ... şeklindedir.

Kuvvet = |PA|.|PE| = |PB|.|PF| = ... şeklindedir.

5. Merkezden, uzunlukları eşit olan kirişlere çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir.

|AB| = |CD| ise |AH1| =|CH2 = |DH2| ve |OH1| = |OH2| şeklindedir.