A(x1, y1) noktasından geçen ve eğimi m olan doğru denklemi

y-y1=m.(x-x1)