Matematik Sembolleri

artı , toplama açı
negatif,çıkarma diklik
 × çarpma derece
 ÷ bölme üçgen
= eşittir yaklaşık
eşit değildir benzerlik
< küçüktür paralel
> büyüktür tanımsız
küçük eşit pi, sabit sayı,3.14159...
büyük eşit yaklaşık olarak eşit
(     ) yuvarlak parentez bundan dolayı
[     ] köşeli parantez kök
{     } küme dik açı
|     | mutlak değer ! faktöriyel
elemanıdır toplam
elemanı değildirf e e,sabit sayı 2.71828
alt küme AB doğrusu
alt küme değildir AB doğru parçası
birleşim |AB| AB doğru parçasının uzunluğu
kesişim AB ışını
Daha fazla resim semboller için tıklayınız

HTML semboller

Karakter HTML kodu
&#8704;
&#8706;
&#8707;
&#8709;
&#8711;
&#8712;
&#8713;
&#8715;
&#8719;
&#8721;
&#8722;
&#8727;
&#8730;
&#8733;
&#8734;
&#8736;
&#8743;
&#8744;
&#8745;
&#8746;
&#8747;
&#8756;
&#8764;
&#8773;
&#8776;
&#8800;
&#8801;
&#8804;
&#8805;
&#8834;
&#8835;
&#8836;
&#8838;
&#8839;
&#8853;
&#8855;
&#8869;
&#8901;

www.matematiktutkusu.com